Revisionsudvalg

Cemats revisionsudvalg blev etableret i 2009 og har til opgave at overvåge koncernens regnskabsaflæggelse, regnskabspraksis, interne kontroller samt rammerne for den eksterne revision. I udvalget drøftes løbende, om enkelte kontrolområder skal udbygges og skærpes for at sikre overholdelse og forbedring af de interne kontroller i koncernens selskaber.

Udvalgets medlemmer væges af bestyrelsen blandt dens medlemmer, og i overensstemmelse med dansk lov er mindst et af de to medlemmer udpeget som regnskabsekspert. Udvalget foretager en årlig selvevaluering for at vurdere det enkelte medlems deltagelse i arbejdet.
 
Revisionsudvalget har havde 8 møder i 2015.
 

Michael Hedegaard Lyng, 
Formand for Revisionsudvalget
(født 1969)

Michael Hedegaard Lyng er CFO i NKT Holding A/S og Cand.merc.aud. Han repræsenterer dermed traditionelle CFO kompetencer og har erfaring fra global børsnoteret industrivirksomhed.

 

 

Jørgen Frost, 
medlem af Revisionsudvalget
(født 1954)

Jørgen Frost er civilingeniør og har industriel ledelseserfaring fra børsnoterede industrivirksomheder samt kommerciel forståelse for regnskaber og finansielle forhold.