Investorpolitikker

Informations og Kommunikationspolitik

Cemats politik for kommunikation med investorer.

Det er Cemats mål at sikre, at virksomheden fremstår synlig, troværdig, tilgængelig og professionel med et højt informationsniveau, et ensartet informationsflow og i en åben dialog med investorerne. Hermed skabes det bedste grundlag for, at investorerne kan vurdere aktien og dermed opnå en kurs, som afspejler virksomhedens situation og dens fremtidsmuligheder.

Informations- og kommunikationspolitikken skal samtidig sikre, at Cemat opfylder oplysningsforpligtelserne til aktiemarkedet, og at intern viden, som kan antages mærkbart at få betydning for kursdannelsen, ikke er tilgængelig for uvedkommende.

Læs mere

 

 

Udbyttepolitik

Cemats politik for udlodning af udbytte til aktionærer.

Det er Cemats politik at udlodde udbytte i niveauet 1/3 af årets resultat efter skat for på den måde at give aktionærerne et kontant afkast. Udlodningen af udbytte vil dog ske med respekt for kapitalstruktur og for de investeringsbehov og - muligheder, der skal sikre koncernens fremadrettede udvikling og vækst.

Læs mere