Investor Relationer

Elektronisk kommunikation med investorer
Cemat kommunikerer elektronisk med sine investorer. Kvartalsrapporter, årsrapporter og andre børsmeddelelser distribueres via Nasdaq Copenhagen og vil fremgå af hjemmesiden umiddelbart efter offentliggørelsen.

Indkaldelse af generalforsamling
Generalforsamlinger indkaldes via Nasdaq Copenhagen mindst tre uger og højst fem uger forud for generalforsamlingen. Ønsker du at modtage indkaldelse på mail, brug da aktionærportalen her på hjemmesiden.

Dagsordenen og de fuldstændige forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, fuldmagts-, brevstemme-, og tilmeldingsblanketter til bestilling af adgangskort samt årsrapporten med påtegning af revisor og underskrift af direktion og bestyrelse vil være tilgængelige for aktionærerne på hjemmesiden 3 uger inden generalforsamlingen. 

Annoncering af generalforsamling i Berlingske Tidende
Som supplement til den elektroniske kommunikation annoncerer Topsil generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling i Berlingske Tidende.

Annoncering i Statstidende i særlige tilfælde
I særlige tilfælde er Cemat forpligtet til at indrykke en annonce i Statstidende samt informere investorerne per brev. Cemat opretholder en database med e-mail og postadresser på de investorer, som ønsker det. Den enkelte aktionær skal selv videregive og opdatere sine kontaktdata.

Oplys din mail og postadresse
Ønsker du at modtage børsmeddelelser, indkaldelse til generalforsamling, kvartals- og årsrapporter m.m., benyt venligst kontaktformularen her på hjemmesiden.

Er du aktionær, kan du tilmelde dig via aktionærportalen.

Systemkrav til elektronisk kommunikation
For at kunne modtage elektroniske dokumenter kræves et e-mail program (Microsoft Outlook, Microsoft Outlook Express, Netscape Mail) samt en internet browser (Microsoft Internet Explorer or Netscape Communicator).

Dokumenterne udgives i læsbart PDF format, som kan åbnes, udskrives og gemmes ved hjælp af softwaren Acrobat Reader.
 
Download Acrobat Reader - programmet er gratis.