Cemat A/S

Cemat A/S (tidligere Topsil Semiconductor Materials A/S) er et børsnoteret holdingselskab, hvis aktivitet er drift, udvikling og salg af det polske ejendomsselskab CeMat ’70 S.A. i Warszawa. Det er CeMat ’70s formål at salgsmodne og realisere værdierne i ejendomsforretningen. 

CeMat ’70 ejer ca. 133.000 m2 jord i udkanten af Warszawa med 41.000 m2 bygninger. Området ligger ca. 8 km nordvest for centrum i Bielany-distriktet, som gennem en årrække er udviklet betydeligt, og der er opført mange nye boliger i området. CeMat ’70s jord er klassificeret som industriområde. CeMat ’70 arbejder på at få jorden omklassificeret til beboelse og detailhandel, så det kan indgå i distriktets igangværende udvikling.

CeMat ’70 har ca. 90 lejere. CeMat ’70s aktivitet er udlejning af lokaler og land samt forsyning af forskellige utilities til selskabets lejere. Utilities omfatter blandt andet el, vand, gas, servicering af anlæg, m.m. 

Seneste meddelelser

20.06.17 Korrektion udbetaling af dividende


20.06.17 Udbetaling af dividende


19.04.17 Storaktionærmeddelelse


12.04.17 Gennemførsel af kapitalnedsættelse


11.04.17 Storaktionærmeddelelse

bilag Læs mere