Generalforsamlinger 2018

2018

Generalforsamling 2018


Forløb af ordinær generalforsamling

Præsentation fra GF


Indkaldelse til generalforsamling


Tilmeldingsblanket og brevstemme


Årsrapport 2017


Fuldstændig redegørelse for ordinær generalforsamling 2018


Protokollat for ordinær generalforsamling 2018