Vederlagsudvalg

Cemats vederlagsudvalg blev etableret i 2012 og har til opgave at sikre, at vederlag og andre fordele, der tilkommer medlemmerne af bestyrelse og direktion, er i overensstemmelse med selskabets vederlagspolitik og den pågældendes indsats. Vederlagsudvalget fremkommer med forslag til bestyrelsen om vederlag til medlemmer af bestyrelsen. Endelig indstiller udvalget vederlagspolitikken og herunder de overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning for bestyrelse og direktion til den samlede bestyrelses godkendelse forud for generalforsamlings godkendelse.
  
Vederlagsudvalget havde ét møde i 2015.

 

Jens Borelli-Kjær, 
Formand for nomineringsudvalget
(født 1960)

Jens Borelli-Kjær er civilingeniør og har erfaring inden for forretningsmæssig, industriel og generel ledelse fra forskellige brancher (byggematerialer, medicinsk udstyr og elektronik)

 

 

Michael Hedegaard Lyng, 
Medlem af vederlagsudvalget
(født 1969)

Michael Hedegaard Lyng er CFO i NKT Holding A/S og Cand.merc.aud. Han repræsenterer dermed traditionelle CFO kompetencer og har erfaring fra global børsnoteret industrivirksomhed.