Nomineringsudvalg

Cemats nomineringsudvalg blev etableret i 2012 og har til opgave at vurdere den kompetence, viden og erfaring, der findes i bestyrelse og direktion. Samtidig skal nomineringsudvalget sikre, at der til stadighed er planer og processer for at sikre et passende generationsskifte på væsentlige poster, og søge og vurdere eventuelle nye kandidater.
  
Nomineringsudvalget havde ét møde i 2015.

 

Jens Borelli-Kjær, 
Formand for nomineringsudvalget
(født 1960)

Jens Borelli-Kjær er civilingeniør og har erfaring inden for forretningsmæssig, industriel og generel ledelse fra forskellige brancher (byggematerialer, medicinsk udstyr og elektronik)

 

 

Eivind Dam Jensen
Medlem af nomineringsudvalget
(født 1951)

Eivind Dam Jensen er statsautoriseret ejendomsmægler og har erfaring med køb, salg, vurdering og udlejning af erhvervs- og investeringsejendomme samt ejendomsadministration.